regulamin

Centrum Kultury Jazovia

Współpracujemy ze sobą od lat. Organizujemy dla Państwa wydarzenia, a te kilka punktów zorganizuje nam wspólne poczucie bezpieczeństwa, zapewni komfort i informacje.
1. Jazovia organizuje wydarzenia muzyczne dla  osób, które są nastawione na odbiór muzyki dobrej lub bardzo dobrej.
2. Obiekt Jazovia jest monitorowany.
3. Publiczność jest wpuszczana na salę koncertową na około 30 minut przed rozpoczęciem. koncertu.
4. Na sali koncertowej Jazovii obowiązuje zakaż spożywania posiłków i napojów alkoholowych.
5. Zakazuję się wnoszenia na teren Jazovii niebezpiecznych przedmiotów
6. Osoby przebywające w Jazovii zobowiązane są do realizacji poleceń pracowników obsługi.
7. Jazovia zastrzega sobie prawo do:- przesunięcia godziny rozpoczęcia koncertu- nie wpuszczenia na sale koncertową osób spóźnionych dłużej niż 15 minut od rozpoczęcia koncertu- nie wpuszczenia na salę koncertową osób będących pod wpływem alkoholu- wyproszenia osób zakłócających przebieg koncertu i komfort pozostałych uczestników- wyproszenia osób łamiących zasady porządkowe zakomunikowane przez konferansjera przed rozpoczęciem koncertu.